Dziś są imieniny: Jakuba, Stefana, Romy
Wybierz język:
 02-12-2021 09:13

Zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy Korfantów w sezonie zimowym 2021/2022

ZIMOWE UTRZYMANIE

DRÓG NA TERENIE GMINY KORFANTÓW
w sezonie zimowym 2021/2022

  1. Informacja o jednostkach odpowiedzialnych za zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy Korfantów:

 

Lp.

Nazwa jednostki odpowiedzialnej za daną kategorię drogi

Numer i nazwa drogi obsługiwanej przez jednostkę

Numery telefonów oraz osoby odpowiedzialne za z.u.d.

1.

Drogi Krajowe:

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Opole, ul. Niedziałkowskiego 6

 

Rejon w Nysie
ul. Al. Wojska Polskiego 27

48-300 Nysa

Nr 41 Nysa-Prudnik-Trzebina-
Gr. Państwa

Kierownik Rejonu Marceli Grzejszczak

tel. (77) 435 51 18

600 960 933

Zastępca Kierownika Rejonu Tomasz  Śmietanka

Tel (77) 433 24 78

608 073 487

Drogomistrz Obwodu Drogowego w Nysie – Tomasz Porchacz

Tel. 77 433 24 78, 606 380 776

 

2.

Drogi wojewódzkie:

Zarząd Dróg Wojewódzkich OPOLE

ul. Oleska 127

 

Oddział Terenowy w Grodkowie

ul. Wrocławska 58

49-200 Grodków

405 Niemodlin-Korfantów

407 Nysa-Korfantów-Łącznik

406 Nysa-Jasienica Dolna-Włostowa

ZDW Opole

Oddział Terenowy w Grodkowie

Tel. 77 400 47 09

Fax 77 400 47 01

Akcja zima

77 400 47 09

3.

Drogi powiatowe:

Zakład Utrzymania Dróg w Nysie

ul. Piłsudskiego 41

48-303 Nysa

 

 

1205 O Biała-Węża

1524 O Korfantów - Kuźnica Ligocka

1526 O Korfantów-Biała

1529 O Gryżów- Jegielnica

1530 O Korfantów-Rudziczka do dr. Nr 41

1532 O Grabin-Łambinowice-
 Korfantów

1556 O Przydroże Wlk.-Ligota Ścinawska

1206 O Biała - Sowin

1672 O Wierzbięcice-Gryżów

1525 O Rzymkowice-Stara Jamka

1531 O Węża – Jasienica Dolna

1605 O Wierzbięcice – Wielkie 
             Łąki

Drogi powiatowe nie objęte zimowym utrzymaniem w sezonie 2021/2022:

1527 O Przydroże Wielkie-Śmicz

1528 O Stara Jamka-Kol. Otocka

1555 O przez Włostową

1557 O przez Kuropas

 

Zakład Utrzymania Dróg w Nysie

Kierownik Komórki Technicznej

Sławomir Suchoński tel. (077) 401 97 14

603 678 749

Kierownik Łukasz Martynowicz

(077) 401 97 14

kom. 601 361 700

 

4.

Drogi gminne, miejskie
i wiejskie:

Urząd Miejski w Korfantowie

ul. Rynek 4, 48-317 Korfantów

Drogi gminne, lokalne miejskie
i wiejskie

Wydział Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji

tel. (077) 434 38 20-21 (wew. 40, 44 lub 36)

fax (077) 434 38 17

tel. 572728032

 

 

 

  1. Drogi gminne, lokalne miejskie i wiejskie

 

Utrzymanie zimowe na drogach, których zarządcą jest Gmina Korfantów w bieżącym sezonie, tak jak w latach ubiegłych, będzie miało na celu zapewnienie przejezdności, bezpieczeństwa w ruchu kołowym i pieszym. Utrzymanie zimowe prowadzone będzie interwencyjne i doraźnie w terenach zabudowanych po uzyskaniu zgłoszeń.

Z uwagi na usytuowanie dróg przewidzianych do zimowego utrzymania w 24 miejscowościach naszej gminy, interwencje obejmujące zimowe ich utrzymanie będą uzależnione od przejezdności przez drogi powiatowe i wojewódzkie oraz realizowane kolejno w miejscowościach leżących na trasie przejazdu sprzętu wykonującego  zimowe utrzymanie dróg.

Zgłoszenia dotyczące utrudnień w komunikacji, związanych z opadami śniegu i śliskością zimową na drogach gminnych, lokalnych miejskich i wiejskich, których zarządcą jest gmina Korfantów należy kierować do Urzędu Miejskiego w Korfantowie Wydziału Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji /tel. (077)43 43 820 - 821 wew. 36 lub 40, 44, tel. 572728032

Osoby nadzorujące prace:

1. Naczelnik Wydziału Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji  Urzędu Miejskiego
        w Korfantowie  -  Gracjan Kurzeja

2.     Inspektor ds. drogownictwa i inwestycji Urzędu Miejskiego w Korfantowie – Agnieszka Steciuk

 

Prace związane z zimowym utrzymaniem dróg gminnych prowadzone będą bezpośrednio przez Przedsiębiorcę z którym zawarto umowę na wykonanie Zimowego Utrzymania Dróg.

 

 

BURMISTRZ

/-/ mgr Janusz Wójcik