Dziś są imieniny: Błażeja, Joanny, Telimeny
Wybierz język:
 19-11-2009 14:07

Spotkanie z organizacjami pozarządowymi

W dniu 18 listopada o godzinie 14.00 w Miejsko - Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji odbyło się spotkanie z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie Gminy Korfantów. Uczestnikami spotkania byli reprezentanci Kół Gospodyń Wiejskich, Ochotniczych Straży Pożarnych, Gminnego Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe, Polskiego Związku Hodowców Gołębi, Polskiego Związku Wędkarskiego koło Korfantów, Korfantowskiego Stowarzyszenia Oświatowego EKWANS, PZD Pracownicze Ogrody Działkowe, Stowarzyszenia LGD „ Wspólne Źródła” oraz sołtysów.

W trakcie spotkania został przedstawiony „ Program Współpracy Gminy Korfantów z organizacjami pozarządowymi na rok 2010” w celu zaopiniowania. Program został zaopiniowany pozytywnie. Prezes Stowarzyszenia LGD „ Wspólne Źródła” poinformował organizacje o ogłoszonych naborach wniosków na działania „ Odnowa i rozwój wsi” oraz „ Małe projekty”.

Pan Burmistrz przedstawił informację o planowanych zmianach w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.