Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

UWAGA przedsiębiorco !

Przedsiębiorcy którzy posiadają oznaczenia prowadzenia działalności gospodarczej wg. symboli Polskiej Klasyfikacji Działalności z 2004 roku mają obowiązek zaktualizować posiadane wpisy według nowej klasyfikacji PKD 2007 do końca 2009 roku.

Aktualna klasyfikacja PKD 2007 obowiązuje od 01 stycznia 2008 roku.
Dla celów podatku VAT i podatków dochodowych od 1 stycznia 2010 roku stosowana będzie wyłącznie klasyfikacja PKD z 2007 roku i PKWiU 2008.