Dziś są imieniny: Anieli, Juliana, Przemysława
Wybierz język:
 21-12-2021 12:08

Budowa drewnianej wiaty biesiadnej w miejscowości Włodary


logo prow.jpeg

Projekt współfinansowany z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Działanie: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Poddziałanie: „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.
Program w zakresie: rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej – w tym wyposażenie podmiotów działających w sferze kultury.
Nazwa projektu: Budowa drewnianej wiaty biesiadnej w miejscowości Włodary.

 

W dniu 8 listopada 2021 r., w Urzędzie Miejskim w Korfantowie, podpisana została umowa na wykonanie robót budowlanych związanych z budową drewnianej wiaty biesiadnej w miejscowości Włodary.

Umowa została zawarta z wybranym w drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Zakładem Remontowo Budowlanym Wiktor Staliś, z siedzibą: Nadziejów 32, 48-364 Kałków.

Wartość umowy: 207 408,49 zł  brutto

Termin realizacji zamówienia: do 8 czerwca 2022 r.

Wysokość dofinansowania: 68 076,00 zł

Nadzór inwestorski nad realizacją zadania pełnić będzie firma: USŁUGI PROJEKTOWE I NADZÓR BUDOWLANY PIOTR POGWIZD, ul. Kryształowa 10, 48-304 Nysa

Wartość usługi nadzoru inwestorskiego: 4 000,00 zł brutto.