Dziś są imieniny: Błażeja, Margerity, Saturnina
Wybierz język:
 27-01-2022 15:16

Gmina Korfantów zawarła umowę na realizację projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”

FE_POPC_poziom_pl-1_rgb.jpeg

25.01.2022r. Gmina Korfantów zawarła umowę o powierzenie grantu o numerze 2959/1/2021 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00.

Grant w kwocie 259170 zł obejmuje 100% kosztów kwalifikowanych i zostanie przeznaczony na zakup sprzętu, oprogramowania oraz usług poprawiających jakość pracy i bezpieczeństwo informatyczne w urzędzie. W ramach projektu zostaną zakupione stacje robocze, laptopy, serwer, zasilacze UPS, sprzęt i oprogramowanie do backupu danych, urządzenie UTM, a strona internetowa urzędu zostanie dostosowana do wymagań WCAG 2.1. Oprócz zakupów sprzętu, zostanie wykonany audyt KRI i obligatoryjna diagnoza cyberbezpieczeństwa, a pracownicy zostaną przeszkoleni z zakresu bezpieczeństwa informatycznego.