Dziś są imieniny: Heloizy, Igora, Remigiusza
Wybierz język:
 09-12-2009 15:03

Stypendia szkolne

Uprzejmie informujemy, że od 7 grudnia 2009 r. sukcesywnie następuje wypłata pomocy materialnej o charakterze socjalnym w postaci stypendium szkolnego dla uczniów pochodzących z rodzin, których dochód na osobę w rodzinie nie przekroczył 351 zł netto. Stypendium szkolne wykorzystywane jest na potrzeby edukacyjne uczniów (zakup artykułów szkolnych, obuwia sportowego, stroju sportowego, pomocy naukowych, na pokrycie kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania).