Dziś są imieniny: Dory, Olgi, Teodora
Wybierz język:
 16-12-2009 09:32

Narada z sołtysami we Włodarach

             9 grudnia br. w świetlicy wiejskiej we Włodarach odbyła się ostatnia w tym roku narada z sołtysami Gminy Korfantów. W naradzie tej uczestniczyło 15 sołtysów oraz kierownicy jednostek organizacyjnych i naczelnicy Wydziałów Urzędu Miejskiego.  W imieniu Burmistrza Korfantowa naradę prowadził Sekretarz Gminy Pan Jarosław Szewczyk.
Podczas spotkania jego uczestnicy zostali zachęceni do skorzystania ze środków jakimi dysponuje Lokalna Grupa Działania ,,Wspólne Źródła Partnerstwo Obszarów Wiejskich Gmin: Korfantów, Prudnik i Biała na lata 2007-2013”. Prezentacji w tym temacie dokonał Pan Kazimierz Didyk- pracownik biura stowarzyszenia, który przybliżył sołtysom zasady ubiegania się o środki na następujące zadania:
- różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej;
-tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw;
-odnowa i rozwój wsi;
- małe projekty.
Pan K. Didyk poinformował, że podstawowym kryterium jakie będzie brane pod uwagę to zgodność operacji z lokalnymi kryteriami LGD oraz Lokalną Strategią Rozwoju. Wartość dofinansowania zależna jest od typu działania i waha się w przedziale od 25 tys. zł do 100 tys. zł w całym okresie programowania (na zadania z zakresu: odnowa i rozwój wsi i małe projekty). Wnioski o dofinansowanie składać należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 20 grudnia 2009 roku.
 Szczegółowe informacje dotyczące ogłoszonych naborów dostępne są na stronie internetowej stowarzyszenia: www.wspolne-zrodla.pl .
            Następnie Pani Magdalena Martynowicz- inspektor ds. społecznych omówiła zasady prawidłowego wypełniania sprawozdań sołeckich z działania Odnowa Wsi za 2009 rok oraz poprosiła sołtysów, aby sprawozdania te zostały dostarczone do Urzędu Miejskiego w Korfantowie w terminie do 15 stycznia 2010 roku.
             Skarbnik Gminy przedstawiła wybrane zadania, które znalazły się w uchwałach zebrań wiejskich w sprawie podziału środków z funduszu sołeckiego na 2010 rok.
             Na zakończenie spotkania Sekretarz Gminy złożył wszystkim obecnym życzenia świąteczne i noworoczne oraz podziękował sołtys wsi Włodary Pani Renacie Łankowskiej za ciepłe przyjęcie wszystkich uczestników.
             Poniżej przedstawiamy kilka zdjęć z narady.
 
Obraz 055.jpeg Obraz 056.jpeg Obraz 057.jpeg Obraz 060.jpeg Obraz 062.jpeg Obraz 063.jpeg