Dziś są imieniny: Geraldy, Honoriusza, Wery
Wybierz język:
 18-12-2009 09:00

Informacja dotycząca XLVI sesji Rady Miejskiej w Korfantowie

                 W dniu 16 grudnia br. w sali Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Korfantowie odbyły się obrady XLVI sesji Rady Miejskiej. W posiedzeniu tym uczestniczyło 14 radnych, 19 sołtysów, naczelnicy  wydziałów kierownicy jednostek organizacyjnych oraz goście zaproszeni. Obrady prowadził Pan Jan Oleksów-Przewodniczący Rady Miejskiej w Korfantowie.
 
 Porządek sesji przedstawiał się następująco:
1.        Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.       Informacja Burmistrza o pracy międzysesyjnej.
3.       Interpelacje i wnioski radnych.
4.       Aktualizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji Obszarów Miejskich Korfantowa:
a)             wystąpienie Burmistrza Korfantowa;
b)             dyskusja i pytania radnych;
c)              podjecie uchwały w zmieniającej Uchwałę Nr VI/37/07 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 28 marca 2007 roku w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Obszarów Miejskich Korfantowa na lata 2007-2013.
5.       Podjecie uchwał w sprawie:
a)       zmian budżetu Gminy Korfantów na 2009 rok;
b)       zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2009 rok;
c)       udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Korfantów dla Gminy Biała.
6. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i wnioski radnych.
7.       Wolne wnioski, komunikaty i ogłoszenia.
8.       Przyjęcie protokołu z XLV sesji Rady Miejskiej.
9.       Zamknięcie   obrad XLVI sesji Rady Miejskiej w Korfantowie.
 
 Porządek sesji został zrealizowany w całości, Rada podjęła wszystkie zaproponowane projekty uchwał. Najwięcej czasu poświęcono omówieniu zmian do Lokalnego Programu Rewitalizacji Obszarów Miejskich Korfantowa.
Radni zgłosili również szereg interpelacji z których najważniejsze dotyczą:
- nieprecyzyjnego sprzątania ulic w Korfantowie;
- podania przybliżonego terminu wykonania drogi powiatowej Jegielnica- Ligota Ścinawska;
- konieczności systematycznego usuwania zakrzaczeń przy drogach powiatowych;
- wysokości powstałych oszczędności przy budowie gimnazjum w Korfantowie;
- poprawy stanu dróg w Przechodzie;
- modernizacji oświetlenia ulicznego we Włostowej;
-realizacji zgłoszonych usterek hali sportowej w Korfantowie i prowadzenia w tym zakresie odpowiedniego nadzoru.
 
Poniżej przedstawiamy kilka zdjęć z prac Rady.

Obraz 008.jpeg Obraz 010.jpeg Obraz 011.jpeg Obraz 013.jpeg Obraz 032.jpeg