Dziś są imieniny: Erazma, Marianny, Marzeny
Wybierz język:
 26-06-2009 13:22

Informacja z XXXVIII sesji Rady Miejskiej

W dniu 24 czerwca br. podczas obrad XXXVIII sesji Rada Miejska zapoznała się z oceną stanu bezpieczeństwa, porządku publicznego i ochrony przeciwpożarowej w Gminie Korfantów oraz podjęła w tym zakresie stosowaną uchwałę. Szerokiego omówienia tej tematyki podjęli się Burmistrz Korfantowa, Komendant Powiatowy Policji w Nysie Pan Józef Barcik, Komendant Komisariatu Policji w Korfantowie Pan Jerzy Bracichowicz oraz Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Nysie Pan Marek Makówka.

Podkreślono w dalszym ciągu niezadowalający stan porządku publicznego, zwracając uwagę na rosnącą liczbę przestępstw popełnianych przez kierowców pojazdów mechaniczny i rowerzystów w postaci jazdy pod wpływem alkoholu, rosnącą liczbę przestępstw narkotykowych na terenie gminy oraz występujące akty wandalizmu dokonywane przez młodzież.

Postanowiono wspólnie ze wszystkimi służbami walczyć z patologiami społecznymi oraz dążyć do zwiększenia wykrywalności przestępstw w gminie poprzez w szczególności większą współpracę policji z mieszkańcami gminy. Ponadto podkreślono bardzo dobre funkcjonowanie gminnych jednostek ochotniczych straży pożarnych zdając sobie przy tym temacie sprawę z nieustannego dążenia do unowocześniania ich wyposażenia i częściowej wymiany samochodów strażackich.

Podczas obrad sesji Rada Miejska w Korfantowie podjęła następujące uchwały:

  • w sprawie nawiązania współpracy pomiędzy Miastem i Gminą Korfantów i Miastem Bołechiw (Ukraina);
  • w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Korfantów dla Powiatu Nyskiego;
  • w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Korfantów za 2008 rok;
  • w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2009 rok;
  • w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2009 rok;
  • zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych;
  • zmieniającej uchwałę w sprawie Planu Odnowy Miejscowości Węża na lata 2008-2016

oraz ponownie zapoznała się z pismami wpływającymi do Burmistrza Korfantowa oraz Rady Miejskiej, a dotyczącymi zamiaru utworzenia szkoły podstawowej i gimnazjum w Rzymkowicach oraz z wyjaśnieniami Burmistrza Korfantowa w tej sprawie i interpretacją prawną przedstawioną przez radcę prawną przepisów przytoczonych w pismach kierowanych do gminy.

Obraz 001.jpeg Obraz 003.jpeg Obraz 005.jpeg Obraz 006.jpeg Obraz 008.jpeg Obraz 009.jpeg Obraz 010.jpeg Obraz 014.jpeg Obraz 019.jpeg