Dziś są imieniny: Marka, Wiktoryny, Zenona
Wybierz język:
 31-03-2022 12:06

Rozstrzygnięcie konkursów

Miło nam poinformować, że w dniu 28 marca zostały podpisane z przedstawicielami organizacji pozarządowych umowy na realizację zadań publicznych w zakresie:

- ochrony i promocji zdrowia.

W wyniku rozpatrzenia oferty na realizację w/w zadania została wybrana oferta Caritas Diecezji Opolskiej, ul. Szpitalna 5a, 45 – 010 Opole.

Kwota przyznanej dotacji wynosi 45 000,00 zł.

- wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

W wyniku rozpatrzenia oferty na realizację w/w zadania została wybrana oferta Gminnego Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe,  Rynek 10, 48-317 Korfantów.

Kwota przyznanej dotacji wynosi 75 000,00 zł.

- ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

W ramach otwartego konkursu zostały złożone dwie oferty, która spełniły wymogi formalno - prawne. Na realizację w/w zadania zostały wybrane oferty: Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Włodary – „Villa Vlokmari”, ul. Leśna 1A, 48-317 Korfantów oraz Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego, ul. Malczewskiego 1, 45-031 Opole.

Kwota przyznanej dotacji wynosi po 5 000,00 zł.

       Umowy są efektem rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadań publicznych finansowanych z budżetu gminy w roku 2022, organizowanym na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.