Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Spotkanie z mieszkańcami we Włodarach

         W dniu 13.01.2022 r. w świetlicy wiejskiej we Włodarach o godzinie 18:00 odbyło się spotkanie edukacyjno informacyjne dla osób zainteresowanych . Spotkanie zostało zrealizowane w ramach realizacji programu LIFE pn. „ Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa Opolskiego”.
Na spotkaniu obecnych było 9 osób. W trakcie spotkania została wyświetlona prezentacja przygotowana przez Gminnego Koordynatora POP, podczas prezentacji były omawiane informacje na temat samego projektu, niskiej emisji, jaki jest wpływ zanieczyszczenia powietrza na nasze zdrowie oraz jakie są możliwości ograniczenia ich emisji. Omówione zostały możliwości uzyskania dofinansowania w gminnym programie Gminy Korfantów oraz możliwość złożenia wniosku w programie Czyste Powietrze do WFOŚiGW w Opolu do wymiany źródła ciepła i ten punkt zajął najwięcej czasu.

Została również poruszona kwestia CEEB, zostały rozdane deklaracje oraz pomoc w wypełnianiu. Uczestnicy otrzymali gadżety promocyjne Programu LIFE.