Dziś są imieniny: Martyny, Macieja, Teofila
Wybierz język:
 25-04-2022 14:30

Komunikat: Komunikat GIOŚ z dn. 25.04.2022

Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Opolu Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska zawiadamia o ryzyku wystąpienia przekroczenia średniorocznego poziomu docelowego (1 ng/m3) dla benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10 w roku 2022 w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim i kluczborskim. Obszar ryzyka wystąpienia przekroczenia średniorocznego poziomu docelowego dla benzo(a)pirenu w pyle PM10 w roku 2022 obejmuje teren: • miasta i gminy Kędzierzyn-Koźle; • gmin: Bierawa, Cisek, Reńska Wieś, Leśnica, Ujazd, Zdzieszowice; • miasta i gminy Kluczbork. Ludność zamieszkująca wskazany obszar: ok. 35 tys. Pełna treść powiadomienia zamieszczona jest na Portalu Jakości Powietrza pod linkiem http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/rwms/content/show/6693 Bieżące śledzenie informacji o zanieczyszczeniu powietrza na stronie http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/current

Komunikat jest ważny od 25-04-2022 14:21:00 do 31-12-2022 23:59:00


Strona została wygenerowana automatycznie w oparciu o dane z Regionalnego Systemu Ostrzegania