Dziś są imieniny: Heloizy, Igora, Remigiusza
Wybierz język:
 13-08-2009 08:18

Zawiadomienie o XLVII Sesji Rady Miejskiej

Zawiadamiam, że w dniu 30 grudnia 2009 roku o godz. 10.00 w sali Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Korfantowie odbędzie się XLVII sesja Rady Miejskiej w Korfantowie z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Informacja Burmistrza o pracy międzysesyjnej.
3. Interpelacje i wnioski radnych.
 
4. Projekt budżetu Gminy Korfantów na 2010 rok:
a) wystąpienie Burmistrza Korfantowa;
b) przedstawienie przez Przewodniczącego Rady Miejskiej uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o projekcie budżetu Gminy Korfantów na 2010 rok;
c) dyskusja i pytania radnych;
d) podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Korfantów na 2010 rok.
5. Podjecie uchwał w sprawie:
a) zmian budżetu Gminy Korfantów na 2009 rok;
b) zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2009 rok.
6. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i wnioski radnych.
7. Wolne wnioski, komunikaty i ogłoszenia.
8. Przyjęcie protokołu z XLVI sesji Rady Miejskiej.
9. Zamknięcie obrad XLVII sesji Rady Miejskiej w Korfantowie.
 

Przewodniczący Rady Miejskiej :
(-) mgr Jan Oleksów