Dziś są imieniny: Bogumiła, Gerarda, Józefy
Wybierz język:
 09-04-2009 14:34

Centrum Aktywizacji Zawodowej i Wsparcia Przedsiębiorczości ponownie w Korfantowie

Informujemy, że w wyniku porozumienia zawartego pomiędzy Burmistrzem Korfantowa i Dyrektorem Powiatowego Urzędu Pracy w Nysie, a także przy wsparciu Starosty Nyskiego  i Rady Miejskiej w Korfantowie, z dniem 14 kwietnia 2009 roku ponownie rozpocznie funkcjonowanie Centrum Aktywizacji Zawodowej i Wsparcia Przedsiębiorczości w Korfantowie. Otwarcie Centrum możliwe jest w związku z nowelizacją ustawy „o promocji zatrudnienia i instytucji rynku pracy”, Centrum Aktywizacji Zawodowej i Wsparcia Przedsiębiorczości w Korfantowie będzie funkcjonowało w lokalu, w którym mieściło się dotychczas tj. przy ul Wyzwolenia.
W związku z powyższym pragniemy wyrazić swoją radość, a także podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do ponownego otwarcia Centrum. Mamy również nadzieję, że ponowne powołanie Centrum w Korfantowie usprawni oraz ułatwi możliwość poszukiwania nowych miejsc pracy, a także realizowanie spraw z zakresu szkoleń lub kursów dla osób bezrobotnych z terenu gminy Korfantów.

Obraz 002.jpeg Obraz 009.jpeg