Dziś są imieniny: Edwina, Rosławy, Rozalii
Wybierz język:
 06-06-2022 15:53

Spotkanie Burmistrza Korfantowa z partnerami Frýdlant nad Ostravicą z Czech

W dniach 2-3 czerwca 2022 roku Burmistrz Korfantowa gościł 12 osobową delegację z partnerskiego Frydlandu – Frýdlant nad Ostravici. 

Organizowane naprzemiennie spotkania partnerskie mają na celu:

  • wzajemne poznawanie historii, kultury i obyczajów naszych regionów,
  •  tworzenie warunków do wzajemnego poznawania się mieszkańców naszych Miast i Gmin poprzez organizowanie różnych form wspólnego wypoczynku, turystyki oraz sportu, szczególnie z udziałem dzieci i młodzieży, wzajemną prezentację dorobku kulturalnego,
  • wymianę zespołów kulturalnych i sportowych oraz inspirowanie szkół, organizacji
    i stowarzyszeń do nawiązywania kontaktów partnerskich w ramach naszego porozumienia;
  • tworzenie warunków sprzyjających nawiązywaniu współpracy gospodarczej naszych regionów, między innymi poprzez prezentacje i promocję firm;
  • wzajemną wymianę doświadczeń w zakresie rozwoju różnych form samorządności lokalnej;

Podczas spotkania Burmistrz Korfantowa Janusz Wójcik zaprezentował  Gościom z Czech inwestycje jakie  w ostatnich latach zostały zrealizowane w gminie Korfantów. Goście mogli zobaczyć m.in. nową świetlicę wiejską w Rynarcicach, wiatę we Włodarach wraz ze świetlicą wiejską. Zwiedzili również ścieżkę edukacyjną „Słodka Kraina”  w Ścinawie Małej oraz  przyjrzeli się pracom remontowym  Rynku w Korfantowie.

W kolejnym dniu delegacja z Czech miała możliwość zwiedzenia Zamku Marianny Orańskiej
 w Kamieńcu Ząbkowickim, gdzie została przywitana przez przedstawicieli władzy samorządowej
z Kamieńca Ząbkowickiego Panią Karolinę Czerniec – Kierownik Referatu Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej w Kamieńcu Ząbkowicki oraz przez Panią Dyrektor Gminnego Centrum Kultury w Kamieńcu Ząbkowickim.

W drodze powrotnej Goście  z Czech odwiedzili także Paczków, gdzie zostali przywitani przez gospodarza miasta Burmistrza Paczkowa Pana Artura Rolkę. W Paczkowie zwiedzili winiarnię i winnicę Hople gdzie zobaczyli  jak uprawiane są winorośle  dowiedzieć i zapoznani zostali z tajnikami  powstawania najlepszego  wina w regionie.