Dziś są imieniny: Brygidy, Dobrogniewa, Ignacego
Wybierz język:
 22-06-2022 11:16

Zaproszenie na Walne Zgromadzenie Przedstawicieli Członków Spółki Wodnej w Korfantowie

Na  podstawie § 16 ust.1 i ust.2  Statutu  Gminnej  Spółki  Wodnej w   Korfantowie  zwołuję   Walne  Zgromadzenie  Przedstawicieli Członków Spółki Wodnej w Korfantowie,  które odbędzie się dnia 30 czerwca  2022 roku  o godz.10 -tej w Miejsko-Gminnym  Ośrodku  Kultury, Sportu i Rekreacji w Korfantowie  ul. Rynek. Zapraszam  członków spółki i sołtysów.

         Porządek Walnego Zgromadzenia :

  1. Otwarcie  Zgromadzenia
  2. Wybór  Przewodniczącego  Zebrania
  3. Sprawozdanie z działalności Spółki za 2021 rok :

         -  Zarządu

         -  Komisji Rewizyjnej

  1. Dyskusja
  2. Uchwała w  sprawie  zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2021 rok  i udzielenie  Zarządowi absolutorium
  3. Uchwalenie  planu pracy na  2022 rok
  4. Uchwalenie  planu finansowego  na  2022  rok
  5. Podjęcie  uchwały  o wysokości  składki  udziałowej  za  1 ha fizyczny w  2022 r
  6. Wolne wnioski
  7. Zakończenie   Zgromadzenia

 

                                                                                       Przewodniczący

                                                                                   Gminnej Spółki  Wodnej

   Korfantów, 20 czerwca  2022r                        / - /Sylweriusz Preussner