Dziś są imieniny: Chryzamtyny, Grażyny, Zygmunta
Wybierz język:
 25-03-2009 15:07

XXXV sesja w kadencji już za nami

            25 marca br. odbyła się kolejna, już XXXV sesja Rady Miejskiej w Korfantowie w której uczestniczyło 13 radnych ( nieobecni: J. Oleś i H. Kierpal), 19 sołtysów oraz zaproszeni goście.  Obrady prowadził Przewodniczący RM Pan Jan Oleksów, który po przywitaniu wszystkich osób przybyłych na sesję, przedstawił porządek obrad, a następnie udzielił głosu dla Sekretarza Gminy Pana Jarosława Szewczyka, który to przedstawił informację o pracy międzysesyjnej Burmistrza Korfantowa.
W interpelacjach i wnioskach radnych głos zabrał radny Pan Andrzej Kruczkiewicz, który poprosił o interwencję w sprawie konieczności naprawy drogi powiatowej w Przechodzie na jednym z odcinków tej drogi.
             Następnie Przewodniczący RM poddał pod głosowanie projekty uchwał w sprawie:
a)       zmian budżetu Gminy Korfantów na 2009 rok;
b)       zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2009 rok;
c)       utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Domu Pomocy Społecznej ,,Maria” w Korfantowie i Opolskim Centrum Rehabilitacji w Korfantowie dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 roku;
d)       włączenia do planów inwestycyjnych Powiatu Nyskiego zadania inwestycyjnego polegającego na przebudowie odcinka drogi powiatowej  nr 1529 O na odcinku Jegielnica – Przydroże Małe (Ligota Ścinawska) w Gminie Korfantów,
które zostały przez Radę uchwalone jednogłośnie.
             W punkcie dotyczącym wniosków, komunikatów i ogłoszeń głos zabrali: radny Pan  Andrzej Kruczkiewicz, radny Pan Grzegorz Niewiadomski,  radny Pan Wojciech Kłokosiński, Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Korfantowie Pan Janusz Wójcik oraz Burmistrz Korfantowa.
             Rada jednogłośnie przyjęła protokół z odbytej w dniu 25 lutego 2009 roku XXXIV sesji RM, po czym Przewodniczący RM wobec wyczerpania tematyki obrad sesji zamknął jej  posiedzenie.
 
 
Poniżej przedstawiamy kilka zdjęć z obrad.

sesja 001.jpeg sesja 003.jpeg sesja 004.jpeg sesja 005.jpeg