Dziś są imieniny: Łucji, Witolda, Wilhelma
Wybierz język:
 19-02-2009 13:00

Komunikat w sprawie dowodów osobistych

 Komunikat w sprawie przepisów ustawy z dnia 3 października 2008r. o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw, które weszły w życie w dniu 1 stycznia 2009r.
 
Informujemy, że tak jak dotychczas, każda osoba posiadająca dowód osobisty ma obowiązek wymienić ten dokument w przypadku zmiany danych zamieszczonych w dowodzie osobistym (np. zmiana imienia, nazwiska, adresu zameldowania).
Wniosek o wydanie nowego dowodu osobistego należy złożyć w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmiany.
 
Niewymieniony z powodu zmiany danych dowód osobisty będzie unieważniony z urzędu w rejestrach prowadzonych przez organy gmin i Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w terminach:
  • 3 miesięcy – w przypadku obywateli polskich zamieszkujących na terytorium kraju,
  • 4 miesięcy – w przypadku obywateli polskich zamieszkujących za granicą
licząc od dnia zaistnienia zmiany.
 
W chwili obecnej dowód osobisty podlega unieważnieniu w następujących sytuacjach:
  • z dniem utraty obywatelstwa polskiego przez jego posiadacza,
  • z dniem zgonu jego posiadacza,
  • z dniem odbioru dowodu osobistego wydanego w miejsce poprzedniego,
  • po upływie 3 miesięcy od zmiany danych w dowodzie osobistym, w przypadku niezłożeni przez posiadacza dowodu osobistego wniosku o jego wymianę,
  • (4 miesięcy dla obywateli przebywających poza granicami kraju)
  • z dniem upływu ważności dowodu osobistego