Dziś są imieniny: Heloizy, Igora, Remigiusza
Wybierz język:
 27-02-2009 08:18

Informacja nt. obrad XXXIV sesji RM

25 lutego br. odbyły się XXXIV obrady sesji Rady Miejskiej w Korfantowie. Główna tematyka posiedzenia związana była z przedstawieniem założeń gminnego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Korfantów na lata 2009-2015, który następnie został poddany dyskusji, a w konsekwencji uchwalony jednogłośnie przez Radę.
Podczas obrad sesji podjęto także następujące uchwały w sprawie:

  •  zmian budżetu Gminy Korfantów na 2009 rok;
  • zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2009 rok;
  • przyjęcia zmiany Statutu Związku Gmin Śląska Opolskiego w Opolu;
  • zmiany uchwały dotyczącej inkasa podatków oraz ustalenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso;
  • sprzeciwu wobec zamiaru likwidacji Zamiejscowego Wydziału ds. Komunikacji w Korfantowie Starostwa Powiatowego w Nysie;
  • przywrócenia funkcjonowania Centrum Aktywizacji Zawodowej i Wspierania Przedsiębiorczości w Korfantowie -dawnej Filii Powiatowego Urzędu Pracy w Nysie.

Poniżej przedstawiamy kilka zdjęć z prac Rady.
 

sesja 001.jpeg sesja 002.jpeg sesja 004.jpeg sesja 005.jpeg