Dziś są imieniny: Aureli, Kamila, Kleofasa
Wybierz język:
 02-02-2009 15:04

Nowe publikacje Urzędu Statystycznego

 Urząd Statystyczny w Opolu informuje, że na stronie internetowej zostały zamieszczone publikacje:

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa opolskiego w styczniu 2009 r.

W opracowaniu zaprezentowano m.in. dane dot. rynku pracy, wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw, podmiotów gospodarki narodowej, informacje z zakresu budownictwa mieszkaniowego, rolnictwa, przemysłu i budownictwa oraz handlu.
Komunikat dostępny jest na stronie:

ttp://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/opole/ASSETS_kom_01_2009.pdf

 
 
Biuletyn statystyczny województwa opolskiego IV kwartał 2008.
Opracowanie zawiera dane charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą województwa, m. in. z zakresu demografii, rynku pracy, wynagrodzeń, cen, finansów przedsiębiorstw, inwestycji, podmiotów gospodarki narodowej, rolnictwa, przemysłu, budownictwa oraz handlu.
Ponadto zaprezentowane zostały wybrane dane o powiatach i podregionach województwa opolskiego, podstawowe dane o województwach oraz wskaźniki ogólnopolskie.
Biuletyn dostępny jest na stronie:
 
http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/opole/ASSETS_biul_08_4_pl_.pdf