Dziś są imieniny: Martyny, Macieja, Teofila
Wybierz język:
 13-07-2022 11:03

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie zakupu oleju napędowego

Uprzejmie przypominam posiadaczom użytków rolnych na terenie Gminy Korfantów, że w okresie od 1 sierpnia 2022 roku do 31 sierpnia 2022 roku w Urzędzie Miejskim w Korfantowie, Rynek 4, pokój nr 9-10 będą przyjmowane wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie zakupu oleju napędowego.

Do wniosku jako załączniki dołączyć należy faktury VAT lub ich kopie, stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2022 roku do 31 lipca 2022 roku w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2022 rok.

Ponadto producenci rolni mogą ubiegać się o zwrot podatku akcyzowego m.in. na podstawie średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku.

Na potrzeby wniosku, który należy złożyć do burmistrza właściwego ze względu na położenie gruntów, producent rolny może wystąpić do kierownika biura powiatowego ARiMR o wydanie dokumentu zawierającego informację o liczbie DJP bydła na potrzeby wniosku o zwrot podatku akcyzowego.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2022 r. wynosi:
110,00 zł * ilość ha użytków rolnych
oraz
40,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła.

PDFwniosek-o-zwrot-podatku-akcyzowego.pdf (485,23KB)
DOCoswiadczenie-producenta-rolnego-do-wniosku-o-zwrot-podatku-akcyzowego-zawartego.doc (44,50KB)
DOCXoswiadczenie_o_dzierzawie_uzytkow (003).docx (17,70KB)
DOCXklauzula RODO.docx (15,81KB)
 


                                                                  Burmistrz Korfantowa