Dziś są imieniny: Adolfiny, Odetty, Wacława
Wybierz język:
 12-05-2009 14:16

Bezpłatna rehabilitacja lecznicza dla rolników

KRUS Placówka Terenowa w Nysie zapewnia rolnikom uprawnionym do świadczeń Kasy możliwości korzystania z rehabilitacji leczniczej. Jest ona organizowana w formie 21¬dniowych turnusów, prowadzonych we własnych Centrach lub Ośrodkach Rehabilitacji Rolników KRUS oraz zakładach rehabilitacji leczniczej, z którymi Kasa współpracuje.

Głównym celem rehabilitacji prowadzonej w KRUS jest zapobieganie niepełnosprawności lub ograniczenie jej do poziomu, umożliwiającego ubezpieczonemu dalsze wykonywanie pracy w gospodarstwie rolnym, a w przypadku osób, które zdolność do pracy w gospodarstwie już utraciły - jej przywrócenie, o ile tylko jest to możliwe w wyniku leczenia i rehabilitacji.

Na turnusy rehabilitacyjne kierowane są osoby które nie ukończyły 60 lat( kobiety) i 65 lat( mężczyźni) i spełniająjeden z warunków:
1. podlegają ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy w pełnym zakresie
2. lub mają ustalone prawo do okresowej renty rolniczej

(UWAGA- osoby majace już ustalone prawo do emerytur rent na stałe nie spełniają warunków do rehabilitacji)

Każdorazowo świadczenie to przyznawane jest na wniosek lekarza ustalającego wskazania do odbycia rehabilitacji. Wypełniony wniosek rolnik składa (osobiście lub wysyła pocztą) w Placówce Terenowej KRUS w Nysie - ul. Siemiradzkiego lA, 48-300 Nysa. WAŻNE!!! - pobyt na turnusie jest dla rolnika całkowicie bezpłatny, a zakład rehabilitacji leczniczej zwraca osobie skierowanej koszt dojazdu do placówki rehabilitacyjnej najtańszym, dostępnym publicznym środkiem transportu zbiorowego w cenie biletu osobowej komunikacji kolejowej II klasa lub autobusowej komunikacji zwykłej (podstawa: Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 7 kwietnia 2005 r.).

Jednocześnie KRUS Nysa we współpracy z Przewodniczącym Powiatowej Komisji do Spraw Zdrowia dr. Kazimierzem Rozumkiem zachęca do korzystania z bezpłatnych zabiegów rehabilitacyjnychw gabinecie usprawnienia leczniczego w dawnej przychodni "Kolejowej"¬- Nysa ul. Kolejowa.

Dodatkowe informacje na temat bezpłatnych form rehabilitacji można uzyskać pod numerami: 077 4336836 lub 077 4339557 w KRUS Nysa.