Dziś są imieniny: Andrzeja, Maury, Ondraszka
Wybierz język:
 11-02-2009 12:28

Komunikaty dla rolników Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin I Nasiennictwa

 

DOCKomunikat z dnia 10 lutego 2009 roku o zaprawianiu zbóż jarych
DOCKomunikat z dnia 5 września 2008 roku o zwalczaniu gąsienic rolnic
DOCKomunikat z dnia 5 września 2008 roku o zwalczaniu suchej zgnilizny kapustnych
DOCKomunikat z dnia 29 sierpnia 2008r. o zaprawianiu ziarna jęczmienia ozimego
DOCKomunikat o zwalczaniu omacnicy prosowianki
DOCKomunikat z dnia 21 lipca 2008 roku o zwalczaniu chwościka buraka
DOCKomunikat z dnia 25 czerwca 2008 roku o zwalczaniu mączniaka rzekomego dyniowatych
DOCKomunikat z dnia 25 czerwca 2008 roku o zwalczaniu zarazy ziemniaka na pomidorze w uprawie polowej
DOCKomunikat z dnia 19 czerwca 2008 roku o zwalczaniu zarazy ziemniaka na podatnych i średnio podatnych odmianach ziemniaka (część I)
DOCKomunikat o jednorazowym dopuszczeniu do obrotu środków ochrony roślin: Karate Zeon 050 CS i Calypso 480 SC z przeznaczeniem do stosowania w uprawie kukurydzy przeciwko zachodniej kukurydzianej stonce korzeniowej.
DOCKomunikat z dnia 10 czerwca 2008 roku o zwalczaniu fuzariozy kłosów oraz septorioz w uprawach zbóż
DOCKomunikat z dnia 5 czerwca 2008 roku o zwalczaniu I pokolenia owocówki jabłkóweczki
DOCKomunikat z dnia 3 czerwca 2008 roku o zwalczaniu skrzypionek występujących na zbożach
DOCKomunikat z dnia 3 czerwca 2008 roku o zwalczaniu larw stonki ziemniaczanej
DOCKomunikat z dnia 3 czerwca 2008 roku o zwalczaniu mszyc na zbożach

DOCKomunikat z dnia 26 maja 2008 roku o zwalczaniu śmietek na burakach
DOCKomunikat z dnia 23 maja 2008 roku o zwalczaniu mszycy trzmielinowo - burakowej

 


 

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA
W OPOLU ODDZIAŁ W NYSIE
KOMUNIKAT z dnia 15.05.2008 r.

O ZWALCZANIU CHORÓB ATAKUJĄCYCH LIŚCIE W UPRAWACH ZBÓŻ

Na plantacjach zbóż lokalnie stwierdza się występowanie chorób grzybowych, które – przy zaniechaniu ich zwalczania, mogą spowodować znaczną obniżkę plonu. Najpowszechniej występują: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdze, septoriozy oraz plamistość siatkowa na jęczmieniu. Rozwojowi tych chorób zapobiega się poprzez wykonanie zabiegu chemicznego z użyciem odpowiednich fungicydów. Poniżej podano tylko niektóre preparaty zalecane do zwalczania chorób grzybowych na zbożach – takie, które mogą być stosowane, według zaleceń na etykiecie, we wszystkich gatunkach zbóż. Informacje o wszystkich preparatach można uzyskać na stronie internetowej MRiRW: www.bip.minrol.gov.pl pod: Informacje Branżowe → Produkcja Roślinna → Ochrona Roślin.

Alert 375 SC                                   
M
Flamenco 100 SC
Allegro 250 SC *                 
 
Folicur Plus 375 EC ^
Amistar 250 SC                              
M
Funaben Extra 375 SE  
Artea 330 EC    ^ *                         
 
Granit 200 SC 
Bayfidan 250 EC   # ^                   
M
Juwel TT 483 SE * 
Bumper 250 EC   ^                   
M
Opus 125 SC   ^ 
Bumper Super 490 EC   ^
 
Prokarb 380 EC             (zboża ozime)
Caramba 60 SL * 
Punch Bis 400 EC ^
Charisma 207 EC 
Sarfun Pro 187,5 SC 
Duett 250 SC   *                            M
Soprano 125 SC ^ 
Eminent 125 SL   #                       M
Sportak Alpha 380 EC 
Escudo Forte 375 CS #
Vista 228 SE  
Falcon 460 EC * 
 

 

M – preparat można stosować w mieszaninach z innymi fungicydami (wg informacji na etykiecie)
# - preparat nie jest zalecany do zwalczania plamistości siatkowej jęczmienia
^ - preparat nie jest zalecany do zwalczania septoriozy w życie
* - preparat nie jest zalecany do zwalczania mączniaka prawdziwego i / lub rdzy brunatnej w pszenżycie

Uwaga! Należy stosować rotację preparatów należących do różnych grup chemicznych.

Posiadacze gruntów, na których prowadzone są zabiegi ochrony roślin, są zobowiązani do prowadzenia ewidencji wykonywanych zabiegów i przechowywania jej przez okres co najmniej 2 lat od wykonania zabiegu.

Chemiczne środki ochrony roślin należy stosować zgodnie z obowiązującymi zasadami BHP
oraz instrukcją-etykietą znajdującą się na każdym opakowaniu

KIEROWNIK
Oddziału: K. Niedźwiedź