Dziś są imieniny: Delfiny, Marii, Wirginiusza
Wybierz język:
 20-02-2009 11:03

OBOWIĄZEK ODŚNIEŻANIA

Przypominam, że zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn.zm) na właścicielach i zarządcach nieruchomości spoczywa obowiązek systematycznego uprzątania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości.
W związku z panującymi aktualnie warunkami pogodowymi, proszę o systematyczne oczyszczanie i udrożnianie chodników przy nieruchomościach stanowiących własność lub zarządzanych przez Państwa.
Na podstawie art. 10 ust. 2 i 2a w/w ustawy, kto nie wykonuje obowiązków wymienionych w art. 5 ust. 1, oraz kto nie wykonuje obowiązków określonych w regulaminie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie gminy podlega karze grzywny.
 

BURMISTRZ
Zdzisław Martyna