Dziś są imieniny: Delfiny, Marii, Wirginiusza
Wybierz język:
 17-08-2022 14:40

Dodatek węglowy

Wnioski o dodatek węglowy należy składać w Urzędzie Miejskim w Korfantowie, Rynek 4, pokój nr 9,10.

Nabór wniosków o wypłatę dodatku potrwa do 30 listopada 2022 roku.

Dodatek węglowy przysługuje gospodarstwom domowym, dla których głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe – zasilane węglem kamiennym, brykietem lub peletem, zawierającymi co najmniej 85% węgla kamiennego.

Dodatek węglowy powiązany jest z gospodarstwem domowym. W przypadku złożenia wniosku przez więcej niż jednego członka gospodarstwa, przyznawany będzie pierwszemu z wnioskodawców.

W przypadku dodatku węglowego gospodarstwo jednoosobowe oznacza osobę samotnie zamieszkującą i gospodarującą.

Warunkiem otrzymania dodatku będzie wpis lub zgłoszenie źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Wypłata dodatku węglowego w wysokości 3 tys. zł  nastąpi w terminie do 30 dni od dnia złożenia prawidłowo wypełnionego wniosku.

Co jest konieczne, żeby wypełnić wniosek o dodatek węglowy

  • w miejscu wskazania organu należy wpisać: Burmistrz Korfantowa
  • następnie osoba składająca wniosek powinna wpisać swoje dane, w tym imię i nazwisko, PESEL oraz adres zamieszkania,
  • jeżeli w skład gospodarstwa domowego wchodzą też inne osoby, w kolejnej rubryce wpisujemy ich dane osobowe z numerem PESEL i adresem zamieszkania,
  • następnie w formularzu zaznaczamy jedno, główne źródło ogrzewania węglowego, np. kocioł na paliwo stałe, koza czy piec kaflowy. Pamiętajmy – wskazane przez nas źródło ogrzewania powinno być wcześniej wpisane do lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków. Będzie to weryfikowane na etapie rozpatrywania wniosku,
  • podpisujemy oświadczenie o tym, że podane w formularzu dane są prawdziwe.

Wnioski o wypłatę dodatku węglowego  można pobrać ze strony internetowej Urzędu Miejskiego w Korfantowie www.korfantow.pl

DOCWniosek_o_dodatek_węglowy.doc (115,50KB)