Dziś są imieniny: Brygidy, Dobrogniewa, Ignacego
Wybierz język:
 22-08-2022 10:44

STYPENDIUM SZKOLNE 2022/2023

Informuję, że od 1 września 2022 r. do 15 września 2022 r. przyjmowane będą wnioski na stypendia szkolne na rok szkolny 2022/2023 dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Korfantów.

Kryterium dochodowe uprawniające do przyznania pomocy wynosi 600,00 zł netto miesięcznie na osobę w rodzinie. 

Jednocześnie nadmieniam, że tak jak w latach poprzednich stypendium szkolne realizowane będzie poprzez zwrot uprzednio zaakceptowanych wydatków, po przedstawieniu faktur, rachunków lub innych dowodów potwierdzających poniesienie wydatków przez rodzica (prawnego opiekuna dziecka) lub pełnoletniego ucznia. Faktury, bądź rachunki uproszczone muszą być wystawione imiennie na rodzica (prawnego opiekuna)  lub pełnoletniego ucznia.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Edukacji i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Korfantowie (II piętro, pokój nr 13) tel. 77/ 43 43 820-823 wew. 42.

 Zapraszamy.