Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

„Marszałkowska Inicjatywa Sołecka 2022”

Dnia 23 sierpnia 2022 r. w świetlicy wiejskiej w Starej Jamce odbyło się spotkanie dotyczące realizacji zadań w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej. W spotkaniu uczestniczyli:

Burmistrz Korfantowa - Pan Janusz Wójcik, Wicedyrektor Gabinetu Marszałka  - Pan Daniel Palimąka,
przedstawiciel Departamentu Współpracy z Zagranicą i Promocji Regionu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego – Pan Tomasz Kubiak oraz sołtysi i przedstawiciele rad sołeckich Gminy Korfantów.

Sołtysi miejscowości biorących udział w tegorocznej inicjatywie  sołeckiej otrzymali pamiątkowe tabliczki, które zostaną umieszczone przy zrealizowanych projektach sołeckich.

Zrealizowane zadania wpłynęły na poprawę bezpieczeństwa,  zwiększenie atrakcyjności terenu i wspólną integrację mieszkańców.

W roku 2022 dofinansowanie otrzymały następujące zadania:

1. Sołectwo  Piechocice – zadanie pn.  „Zagospodarowanie terenu przy boisku - zakup zestawów biesiadnych oraz ławek betonowych i stojaka na rowery”;

2. Sołectwo Pleśnica – zadanie pn.  „Budowa wiaty”;

3. Sołectwo Przechód  – zadanie pn.  „Zagospodarowanie terenów zielonych – Farski Dół – zakup urządzeń zabawowych”;

4. Sołectwo Przydroże Małe   – zadanie pn. „Wyposażenie świetlicy wiejskiej”;

5. Sołectwo Przydroże Wielkie   – zadanie pn. „Wyposażenie świetlicy wiejskiej”;

6. Sołectwo Stara Jamka – zadanie pn. „Wykonanie szafy pod wymiar w świetlicy wiejskiej oraz zakup sprzętu AGD (lodówka)”;

7. Sołectwo Węża – zadanie pn. „Wyposażenie świetlicy wiejskiej”;

8. Sołectwo Wielkie Łąki   – zadanie pn. „Przygotowanie terenu pod przyszłą świetlicę wiejską
w Wielkich Łąkach – zakup i montaż szamba”.

Dziękujemy sołtysom za zaangażowanie, trud i pomoc włożoną w realizację działań.

 

JPEGIMG_0191.jpeg (87,47KB)
JPEGIMG_0192.jpeg (80,27KB)
JPEGIMG_0205.jpeg (82,27KB)
JPEGIMG_0217.jpeg (76,13KB)
JPEGIMG_0232.jpeg (78,75KB)
JPEGIMG_0236.jpeg (43,29KB)
JPEGIMG_0251.jpeg (84,58KB)
JPEGIMG_0257.jpeg (87,94KB)
JPEGIMG_0265.jpeg (82,38KB)
JPEGIMG_0275.jpeg (132,30KB)