Dziś są imieniny: Anieli, Juliana, Przemysława
Wybierz język:
 14-10-2009 14:36

Bezpłatne konsultacje dla przedsiębiorców

PUNKT KONSULTACYJNY Stowarzyszenia „Promocja Przedsiębiorczości” zaprasza przedsiębiorców oraz osoby zamierzające rozpocząć działalność gospodarczą, w tym także osoby bezrobotne, uczące się, rolników do skorzystania z bezpłatnej usługi informacyjnej, która świadczona będzie dnia 20.10.2009r. (wtorek) w godzinach 10.00 – 14.00 w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nysie przy ul. Słowiańskiej 19 pokój nr 22

ZAKRES USŁUGI INFORMACYJNEJ:
1. Działalność gospodarcza:

  • podejmowanie i wykonywanie działalności gospodarczej, w tym: obowiązki podatkowe, zatrudnianie pracowników, finansowanie działalności i kontrola przedsiębiorstw
  • rezygnacja z prowadzenia działalności gospodarczej

2. Możliwość uzyskania wsparcia finansowego na realizację projektów w latach 2007-2013 ze środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej i budżetu państwa:

  • Charakterystyka poszczególnych źródeł finansowania

3. Możliwości i zasad skorzystania z usług specjalistycznych o charakterze proinnowacyjnym i proeksportowym oraz szkoleniowym.

4. Inne informacje, w tym:

  • Dane teleadresowe (baza danych) instytucji otoczenia biznesu zrzeszających przedsiębiorców danej branży
  • Wskazanie instytucji, które posiadają bazy danych zawierające
    informacje o dłużnikach i potwierdzające wiarygodność partnerów gospodarczych