Dziś są imieniny: Aureli, Kamila, Kleofasa
Wybierz język:
 05-01-2009 11:05

Nowe publikacje Urzędu Statystycznego w Opolu

Urząd Statystyczny w Opolu informuje, że na stronie internetowej zostały zamieszczone następujące opracowania:
1. Rocznik statystyczny województwa opolskiego 2008.
Opracowanie zawiera tablice statystyczne pogrupowane w 23 działach tematycznych z danymi za 2007 rok. Każdy dział poprzedzają uwagi ogólne, w których zawarte zostały wyjaśnienia podstawowych definicji oraz wskazano źródło i zakres prezentowanych danych.
Rocznik dostępny jest na stronie: http://www.stat.gov.pl/opole/38_PLK_HTML.htm oraz w formie książkowej i na płycie CD – w Informatorium Urzędu.
Istnieje również możliwość zakupu publikacji:
- forma książkowa 25,00 zł
- płyta CD 15,00 zł.
 
2. Województwo opolskie 2008 – podregiony, powiaty, gminy.
W pierwszej części opracowania zamieszczono tablice przeglądowe zawierające ważniejsze dane o województwie w latach 2000-2007, wybrane dane
o powiatach za 2000 r. i 2007 r. oraz powiaty na tle województwa w 2007 r. W części dalszej zaprezentowano szczegółowe informacje, pogrupowane w 15 działach tematycznych, o powiatach i gminach w 2007 r.
Publikacja dostępna jest na stronie: http://www.stat.gov.pl/opole/40_PLK_HTML.htm   oraz w formie książkowej i na płycie CD – w Informatorium Urzędu.
Istnieje również możliwość zakupu publikacji:
- forma książkowa 25,00 zł
- płyta CD 15,00 zł.
 
3. Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa opolskiego w listopadzie 2008 r.
W opracowaniu zaprezentowano m.in. dane dot. rynku pracy, wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw, podmiotów gospodarki narodowej, a także informacje z zakresu budownictwa mieszkaniowego, rolnictwa, przemysłu, handlu i transportu.
Komunikat dostępny jest na stronie: http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/opole/ASSETS_kom_11_2008.pdf
 
 
4. Aktywność ekonomiczna ludności w województwie opolskim w III kwartale 2008 roku.
W opracowaniu zaprezentowano dane dot. ludności aktywnej i biernej zawodowo oraz współczynnik aktywności zawodowej, wskaźnik zatrudnienia i stopa bezrobocia. Informacje przedstawiono według miejsca zamieszkania, płci, wieku, poziomu wykształcenia oraz w przekroju miasto, wieś.
Opracowanie dostępne jest na stronie: http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/opole/ASSETS_aktyw_III_08.pdf