Dziś są imieniny: Delfiny, Marii, Wirginiusza
Wybierz język:
 07-09-2022 14:44

ZREALIZOWANE ZADANIA W RAMACH MARSZAŁKOWSKIEJ INICJATYWY SOŁECKIEJ

marszałkowska inicjatywa - logo.png

Gmina Korfantów uczestniczy w projekcie pn. „Marszałkowska Inicjatywa Sołecka – Opolskie w latach 2020-2022” w ramach, którego realizowane są małe projekty lokalne na terenach wiejskich. Zadania współfinansowane są z budżetu Województwa Opolskiego oraz Gminy Korfantów. Poniżej przedstawiamy kilka zdjęć  ze zrealizowanych już zadań:

- Sołectwo Przechód -  zrealizowało zadanie pn. „Zagospodarowanie terenów zielonych – Farski Dół – zakup urządzeń zabawowych”. W ramach zadania zostały zakupione urządzenia zabawowe.  

Plac rekreacyjny przyczyni się do budowania relacji i więzi między rówieśnikami. Wpłynie na przyjemne, pozytywne i bezpieczne spędzanie wolnego czasu. Działania te pozwolą mieszkańcom budować świadomość zaspakajania potrzeb dzieci w ich środowisku i pobudzą do działań na rzecz rodziny i miejscowości.

Plac zabaw poprawi estetykę wsi i bezpieczeństwo bawiących się dzieci.

Łączny koszt zadania  wyniósł 12 550 zł:  w tym z budżetu Gminy Korfantów – 5 050 zł, ze środków Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej - 5 000 zł oraz ze środków Starostwa Powiatowego w ramach Programu Odnowa Wsi w powiecie nyskim 2 500 zł.

- Sołectwo Pleśnica -  zrealizowało zadanie pn. „Budowa wiaty”, które polegało na  wybudowaniu wiaty, która przyczyni się  do polepszenia jakości życia mieszkańców,  stworzenia atrakcyjnego miejsca do wspólnego spędzania wolnego czasu zarówno przez osoby dorosłe jak i dzieci oraz do stworzenia miejsca regularnych spotkań mieszkańców. Łączny koszt zadania  wyniósł 20 496,15 zł:  w tym z budżetu Gminy Korfantów – 15 496,15 zł, ze środków Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej - 5 000 zł.

- Sołectwo Stara Jamka -  zrealizowało zadanie pn. „Wykonanie szafy pod wymiar w świetlicy wiejskiej oraz zakup sprzętu AGD (lodówka)”.

Łączny koszt zadania  wyniósł 6 049,70 zł:  w tym z budżetu Gminy Korfantów – 1 049,70 zł, ze środków Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej - 5 000 zł.