Dziś są imieniny: Heloizy, Igora, Remigiusza
Wybierz język:
 22-09-2022 12:33

WYPŁATA DODATKU DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH Z TYTUŁU WYKORZYSTYWANIA NIEKTÓRYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA

Wnioski należy składać w Urzędzie Miejskim w Korfantowie, Rynek 4, pokój nr 8,9,10 . Nabór wniosków o wypłatę dodatku potrwa do 30 listopada 2022 roku.

Dodatek  przysługuje gospodarstwom domowym, dla których głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe – zasilane peletem drzewnym, drewnem kawałkowym, innym rodzajem biomasy, kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG, kocioł olejowy

Dodatek przysługuje tylko na jedno gospodarstwo domowe zamieszkującej daną nieruchomość . W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku złoży więcej niż jedno gospodarstwo domowe mający ten sam adres zamieszkania , to dodatek ten jest wypłacany wnioskodawcy, który złożył wniosek jako pierwszy. Pozostałe wnioski pozostawia się bez rozpoznania.

Warunkiem otrzymania dodatku będzie wpis lub zgłoszenie źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Wypłata dodatku nastąpi w terminie do dwóch miesięcy od dnia złożenia prawidłowo wypełnionego wniosku.

Co jest konieczne, żeby wypełnić wniosek o dodatek węglowy

  • w miejscu wskazania organu należy wpisać: Burmistrz Korfantowa
  • następnie osoba składająca wniosek powinna wpisać swoje dane, w tym imię
    i nazwisko, PESEL oraz adres zamieszkania,
  • jeżeli w skład gospodarstwa domowego wchodzą też inne osoby, w kolejnej rubryce wpisujemy ich dane osobowe z numerem PESEL i adresem zamieszkania,
  • następnie w formularzu zaznaczamy jedno, główne źródło ogrzewania węglowego, np. kocioł na paliwo stałe, koza czy piec kaflowy. Pamiętajmy – wskazane przez nas źródło ogrzewania powinno być wcześniej wpisane do lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków. Będzie to weryfikowane na etapie rozpatrywania wniosku,
  • podpisujemy oświadczenie o tym, że podane w formularzu dane są prawdziwe.

Wnioski o wypłatę dodatku można pobrać ze strony internetowej Urzędu Miejskiego w Korfantowie www.korfantow.pl

DOCXZałącznik do rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 20 września 2022 r.docx (51,48KB)