Dziś są imieniny: Martyny, Macieja, Teofila
Wybierz język:
 24-02-2009 07:55

Zawiadomienie o XXXVIII sesji Rady Miejskiej

 
Zawiadamiam, że w dniu 24 czerwca 2009 roku (środa) o godz.1000w remizie strażackiej w Korfantowie odbędą się obrady  XXXVIII SESJI RADY MIEJSKIEJ.
 
Porządek obrad przedstawia się następująco:
 
1.       Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.       Informacja Burmistrza o pracy międzysesyjnej.
3.       Interpelacje i wnioski radnych.
4.       Ocena stanu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej
w Gminie Korfantów:
a)       wystąpienie Burmistrza;
b)       dyskusja i pytania radnych.
c)       podjęcie uchwały w sprawie oceny stanu bezpieczeństwa, porządku publicznego i ochrony przeciwpożarowej w Gminie Korfantów.
5.       Podjecie uchwał w sprawie:
a)       nawiązania współpracy pomiędzy Miastem i Gminą Korfantów
i Miastem Bołechiw (Ukraina);
b)       udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Korfantów dla Powiatu Nyskiego;
c)       zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Korfantów za 2008 rok;
d)       zmian budżetu Gminy Korfantów na 2009 rok;
e)       zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2009 rok;
f)         zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli
 i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych;
g)       nadania tytułów: ,,Zasłużony dla Gminy Korfantów”.
 
6.       Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i wnioski radnych.
7.         Wolne wnioski, komunikaty i ogłoszenia. 
8.        Przyjęcie protokołu z XXXVII sesji Rady Miejskiej.
9.        Zamknięcie   obrad XXXVIII sesji Rady Miejskiej w Korfantowie.
 
Przewodniczący Rady Miejskiej :
                                                                 (-) mgr Jan Oleksów