Dziś są imieniny: Joanny, Ksawerego, Luizy
Wybierz język:
 18-03-2009 13:15

Konkurs Małych Grantów Fundacji Rozwoju Śląska oraz Wspierania Inicjatyw Lokalnych

Dom Europejski przy Fundacji Rozwoju Śląska oraz Wspierania Inicjatyw Lokalnych w Opolu ogłosił Konkurs Małych Grantów Fundacji Rozwoju Śląska (MG FRŚ). Dotacja przeznaczona ma być na wsparcie niekomercyjnych projektów dotyczących:

  1. Piątej rocznicy wejścia Polski do Unii Europejskiej
  2.  Przedsiębiorczości w ramach „Europejskiego Roku Twórczości i Innowacji”
Przedmiotem dotacji mogą być projekty takie jak: szkolenia, warsztaty, seminaria, konkursy, wyjazdy edukacyjne, projekty o charakterze promocyjnym i imprezy tematyczne, skierowane bezpośrednio do społeczności lokalnej, w szczególności zaś do dzieci w wieku przedszkolnym oraz szkolnym, młodzieży uczącej się i nauczycieli, organizacji pozarządowych.
Projekty powinny być zrealizowane w terminie od 1 maja 2009 r. do 12 czerwca 2009r.
Pula środków finansowych przeznaczonych na dotacje wynosi 15 000,00 PLN. Wymagany wkład własny oferenta wynosi 20% kosztów kwalifikowanych realizacji projektu. Minimalna wysokość dotacji wynosi 500,00 PLN, a maksymalna 1 500,00 PLN.
Szczegółowe zasady oceny ofert zawarte są w Regulaminie konkursu. Wzór oferty i regulamin konkursu dostępne są na stronie internetowej www.domeuropejski.pl w zakładce Małe granty fundacji Rozowju Śląska
 
źródło:
www.domeuropejski.pl