Dziś są imieniny: Edwina, Rosławy, Rozalii
Wybierz język:
 18-03-2009 13:15

Przebudowa drogi Rzymkowice - Stara Jamka

Starostwo Powiatowe w Nysie poprzez Zarząd Dróg Powiatowych w Nysie 23 marca 2009 roku rozpoczęło w Gminie Korfantów przebudowę drogi powiatowej Nr 1525 O w miejscowości Rzymkowice i Stara Jamka na łącznej długości 2 845 mb.

Zakres obejmuje:

- przebudowę istniejącej nawierzchni bitumicznej wraz ze zmianą geometrii drogi poprzez wykonanie poszerzenia istniejącej nawierzchni oraz zmiany przebiegu niwelety drogi,

- wykonanie poboczy,

- wykonanie rowów odwadniających,

- wykonanie systemu odwodnienia nawierzchni jezdni (kraty ściekowe, przykanaliki, studnie chłonne, koryta ściekowe,

- wykonanie chodników z kostki betonowej szarej,

- wykonanie wjazdów z kostki betonowej kolorowej.

Całkowity koszt robót budowlanych ustalony w przetargu wyniesie 1 725.161,72 zł.

Zadanie realizowane jest przy współudziale finansowym Gminy Korfantów w wysokości 50.000,00 zł.

Wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Sp. z o.o. M+ ul. Strzelecka 13 B 47-230 Kędzierzyn Koźle.

Rzymlowice droga 032009 002.jpeg Rzymlowice droga 032009 003.jpeg Rzymlowice droga 032009 004.jpeg Rzymlowice droga 032009 005.jpeg