Dziś są imieniny: Anieli, Juliana, Przemysława
Wybierz język:
 18-03-2009 13:16

Informacja

Uprzejmie informujemy, że w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Korfantowie zostały zamieszczone informacje oraz dokumenty do pobrania związane z procedurą wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz przeprowadzania ocen oddziaływania na środowisko w przypadku przedsięwzięć mogących potencjalnie bądź zawsze znacząco na środowisko.
 

Wśród dokumentów znajdą Państwo:

RTFUSTAWĘ z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z dnia 7 listopada 2008 r.) (456,91KB),
RTFROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (65,61KB),

Procedurę wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z wymaganymi formularzami