Dziś są imieniny: Bolka, Cezaryny, Marioli
Wybierz język:
 25-10-2022 12:01

Komunikat: Komunikat GIOŚ z dn. 25.10.2022

Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Opolu Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska zawiadamia o ryzyku wystąpienia przekroczenia średniorocznego poziomu docelowego (1 ng/m3) dla benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10 w roku 2022 w powiecie krapkowickim. Obszar ryzyka wystąpienia przekroczenia średniorocznego poziomu docelowego dla benzo(a)pirenu w pyle PM10 w roku 2022 obejmuje teren: miasta Krapkowice. Ludność zamieszkująca wskazany obszar: ok. 16 tys. Pełna treść powiadomienia zamieszczona jest na Portalu Jakości Powietrza pod linkiem https://powietrze.gios.gov.pl/pjp/rwms/content/show/8053 Bieżące śledzenie informacji o zanieczyszczeniu powietrza na stronie https://powietrze.gios.gov.pl/pjp/current

Komunikat jest ważny od 25-10-2022 11:39:00 do 31-12-2022 23:59:00


Strona została wygenerowana automatycznie w oparciu o dane z Regionalnego Systemu Ostrzegania