Dziś są imieniny: Jakuba, Stefana, Romy
Wybierz język:
 27-10-2022 13:31

Podniesienie flagi państwowej na maszt - ,,Pod biało-czerwoną”

26 października 2022 roku na Rynku w Korfantowie odbyło się uroczyste podniesienie flagi państwowej na  maszt, uroczystość wieńczyła realizację przez gminę Korfantów projektu ,,Pod biało-czerwoną” .

W uroczystości udział wzięli m.in.  Burmistrz Korfantowa Janusz Wójcik, Starosta Nyski Andrzej Kruczkiewicz, Dyrektor Biura Wojewody Opolskiego Dariusz Sitko, Komendant Komisariatu Policji w Korfantowie Piotr Stasica oraz Kierownik rewiru dzielnicowych Grzegorz Kita, dyrektorzy szkół z terenu gminy Korfantów, delegacje uczniowskie: Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Korfantowie oraz Szkoły Podstawowej Nr 2 w Korfantowie, druhowie Ochotniczej Straży Pożarnej w Korfantowie oraz OSP w Ścinawie Małej, radni, sołtysi, dyrektorzy szkół, mieszkańcy.

 Do  uroczyste podniesienie  flag państwowych zaproszeni zostali:  druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej w Korfantowie,  delegacja uczniów z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Korfantowie wraz druhną z OSP w Ścinawie Małej  i  uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 2 w Korfantowie.

Wydarzenie prowadził Komendant Gminny OSP Paweł Misa.

Projekt „Pod Biało-Czerwoną” zakładał sfinansowanie przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej zakupu masztów i flag w każdej z gmin w Polsce, której mieszkańcy dołączą do projektu.

,,Pod biało-czerwoną” to projekt, który jednoczy nasz kraj i jego mieszkańców. Nie tylko honoruje poległych za wolność i niepodległość naszej Ojczyzny, ale także zachęca do patriotycznych postaw i dumy z bycia Polakami. Ta patriotyczna inicjatywa, realizowana jest pod honorowym patronatem Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego, a jej fundamentem był zapał i działanie mieszkańców naszych Małych Ojczyzn, którzy wykazali swoje zaangażowanie w głosowaniu internetowym i dzięki  tej aktywności możliwe było zakupienie masztu z flagą.

Gmina Korfantów zakupiła łącznie 3 maszty flagowe, a 1 z nich został sfinansowany z projektu ,, Pod biało-czerwoną”.