Dziś są imieniny: Łucji, Witolda, Wilhelma
Wybierz język:
 18-03-2009 13:16

Spotkanie z przedsiębiorcami

Dnia 18 marca 2009 r. w Urzędzie Miejskim w Korfantowie odbyło się spotkanie Burmistrza Korfantowa z przedsiębiorcami z terenu naszej gminy. Głównym tematem spotkania była możliwość pozyskania funduszy unijnych na wsparcie inwestycji w przedsiębiorstwach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013. Prezentację na temat Działań: 1.1.2., 1.3.2, 1.4.1. obejmujących temat inwestycji i innowacji w mikroprzedsiębiorstwach, przedstawił Pan Marcin Kula – doradca Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki.
Burmistrz poinformował również o możliwość aplikacji o środki unijne w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka oraz Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Na spotkaniu poruszony został również temat ochrony środowiska. Pan Adam Zioło, Naczelnik Wydziału Gospodarki, Ekologii i Nieruchomości przedstawił plany Gminy związane z realizacją inwestycji z zakresu rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową oczyszczalni ścieków a także z zakresu systemu zbioru i segregacji odpadów.
Naczelnik Wydziału Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji, Pan Gracjan Kurzeja przedstawił informację na temat inwestycji realizowanych obecnie na terenie Gminy Korfantów oraz stanu zaawansowania prac związanych z opracowaniem zmian do Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Korfantów.

Spotkanie z przedsiebiorcami marzec 2009 001.jpeg Spotkanie z przedsiebiorcami marzec 2009 002.jpeg Spotkanie z przedsiebiorcami marzec 2009 003.jpeg Spotkanie z przedsiebiorcami marzec 2009 004.jpeg Spotkanie z przedsiebiorcami marzec 2009 005.jpeg Spotkanie z przedsiebiorcami marzec 2009 006.jpeg