Dziś są imieniny: Franciszka, Kseni, Maksymiliana
Wybierz język:
 03-11-2022 14:31

„Przebudowa odcinka kanalizacji sanitarnej przy ul. Wyzwolenia w Korfantowie”

W dniu 18 lipca 2022 roku, w Urzędzie Miejskim w Korfantowie, podpisana została umowa na wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową odcinka kanalizacji sanitarnej przy ul. Wyzwolenia w Korfantowie.

Umowa została zawarta z wybranym w drodze zaproszenia do złożenia oferty z Przedsiębiorstwem Robót Drogowych „Prószków” Spółka z o.o. 46-060 Folwark, ul. Wiejska 6.

Wartość umowy: 122.833,69 zł brutto.

Termin realizacji zamówienia: do 31 października 2022 roku.

Nadzór inwestorski nad realizacją zadania pełnić będzie firma: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "INWESDIM" Sp. z o. o., ul. Tadeusza Kościuszki 31, 45-062 Opole.

Wartość usługi nadzoru inwestorskiego: 4.305,00 zł brutto.

Zdjęcia przed realizacją:

 

 

Zdjęcia z realizacji: