Dziś są imieniny: Erazma, Marianny, Marzeny
Wybierz język:
 03-11-2022 14:35

Zakończenie prac związanych z przebudową kanalizacji sanitarnej przy ul. Wyzwolenia w Korfantowie

W dniu 17 października 2022 roku przeprowadzono końcowy odbiór zadania inwestycyjnego w zakresie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Wyzwolenia w Korfantowie”.

Zadanie wykonało Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „Prószków” Spółka z o.o. 46-060 Folwark, ul. Wiejska 6.

Zakres zakończonych robót obejmował przebudowę sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Wyzwolenia w Korfantowie.

Roboty rozpoczęto dnia 21 lipca 2022 roku (przekazaniem placu budowy) zakończono dnia 18 lipca 2022 roku (pismo Wykonawcy).

Zakres robót ujęty umową obejmował:

 - wymianę rurociągu na odcinku 129 m oraz studni kanalizacyjnych od studni S1 (zlokalizowanej przy rzece Ścinawa Niemodlińska) do studni S4 (zlokalizowanej przy skrzyżowaniu ulic Wyzwolenia – Niemodlińska w Korfantowie) wraz z wyniesieniem studni  o 120 cm do góry w stosunku do istniejącego poziomu terenu ze względu na teren zalewowy oraz bliską lokalizację cieków wodnych,

- przebudowywana trasa sieci przebiega po dotychczasowej trasie kanalizacji i dotychczasowej lokalizacji studni S1, S2, S3 i S4,

- przebudowaną kanalizację włączono do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej Dn 300 poprzez studnie podlegające wymianie na nowe zachowując dotychczasowe spadki,

- wytyczenie w terenie, obsługę geodezyjną i pomiar geodezyjny powykonawczy.

Wartość całego zadania wg OT z dnia 21 października 2022 roku wyniosła – brutto 140.878,02 zł.

 

Zdjęcia po realizacji: