Dziś są imieniny: Delfiny, Marii, Wirginiusza
Wybierz język:
 18-03-2009 13:16

Wiosenne spotkanie rolnicze

Rolnicy naszej Gminy uczestniczyli z zaproszenia Burmistrza Korfantowa na wiosennym spotkaniu rolniczym. Spotkanie odbyło się w dniu 17 marca 2009 r. w Miejsko – Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Korfantowie.
Gośćmi spotkania byli: Antoni Jastrzębski – Wicewojewoda Opolski, Antoni Konopka – Dyrektor Opolskiego Oddziału Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Jan Purta – Zastępca Dyrektora Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Łosiowie, Jacek Tarnowski – Naczelnik Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Nysie, Eugeniusz Olszewski – Kierownik Oddziału Terenowego OODR w Nysie, Elżbieta Harchura – Przedstawiciel Izby Rolniczej w Opolu, Władysław Obrzut – Prezes Regionalnego Związku Hodowców Owiec.
Na spotkaniu poruszano min. problem bardzo krytycznej sytuacji w owczarstwie w Polsce ze względu na nieopłacalną produkcję jagniąt, cenę wełny w skupie, która jest niższa niż koszt strzyży.
Wicewojewoda omówił ogólną sytuację społeczno - gospodarczą na wsi opolskiej, podejmowane przez Rząd RP inicjatywy min. fundusz sołecki.
Dyrektor Opolskiego Oddziału ARiMR Pan Antoni Konopka przekazał informacje o dopłatach bezpośrednich a także o działaniach podejmowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Pan Jan Purta Zastępca Dyrektora OODR w Łosiowie nawiązując do wystąpienia Dyrektora ARiMR omówił działania Ośrodka w zakresie pomocy rolnikom w wypełnianiu wniosków o płatności bezpośrednie a także innych formach pomocy rolnikom.
Rolnicy w dyskusji poruszyli wiele nurtujących ich problemów związanych z produkcją rolniczą, cenami skupu płodów a także z działalnością Gminnej Spółki Wodnej.
Zebrani zgodnie uznali, że taka forma spotkań powinna być kontynuowana.

IMG_0006.jpeg IMG_0007.jpeg IMG_0008.jpeg IMG_0009.jpeg IMG_0010.jpeg IMG_0012.jpeg IMG_0013.jpeg