Dziś są imieniny: Erazma, Marianny, Marzeny
Wybierz język:
 07-11-2022 16:21

Informacja dotycząca przebiegu konsultacji społecznych

Konsultacje społeczne z organizacjami pozarządowymi zostały przeprowadzone zgodnie z Zarządzeniem Nr 373/2022 Burmistrza Korfantowa z dnia 6 października 2022 r. w sprawie określenia formy i terminu przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały dotyczącej „Programu Współpracy Gminy Korfantów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok”. Zgodnie z w/w Zarządzeniem konsultacje zostały przeprowadzone w okresie od 17 października 2022 r. do 31 października 2022 r. Konsultacje odbyły się w formie pisemnej za pomocą nowoczesnych technik informatycznych.  W trakcie konsultacji do Urzędu Miejskiego wpłynęło 6 wniosków. Wnioski zostały złożone przez: Caritas Diecezji Opolskiej, Stowarzyszenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Czesława Niemena w Korfantowie, KGW Ścinawa Nyska, KGW Puszyna, KGW Borek oraz Sołectwo Ścinawa Mała.

W miesiącu listopadzie Uchwała w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Korfantów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok zostanie przedstawiona na sesji Rady Miejskiej.