Dziś są imieniny: Brygidy, Dobrogniewa, Ignacego
Wybierz język:
 18-03-2009 13:16

Pożyteczne wakacje 2009

 Fundacja Wspomagania Wsi ogłasza konkurs „Pożyteczne wakacje 2009” pod hasłem „Nasza wieś najpiękniejsza” dla organizacji, które przygotują projekty zorganizowania letnich wakacji dla dzieci i młodzieży ze wsi i miasteczek do 6.000 mieszkańców.

Najciekawsze i najlepiej przygotowane projekty zostaną nagrodzone dotacjami w wysokości do 3.000,00 zł.
Tematyka projektów powinna być ukierunkowana, poza zajęciami wypoczynkowymi i rozrywkowymi, na wybranym terenie wsi lub najbliższego otoczenia, który będzie podlegał zmianom estetycznym przez pracę beneficjentów projektu.
O dotację w konkursie mogą występować organizacje lokalne: stowarzyszenia, towarzystwa, fundacje, koła gospodyń wiejskich, ochotnicze straże pożarne, sołectwa i rady sołeckie oraz świetlice i kluby wiejskie, parafie
i koła Caritasu działające przy parafii, kluby sportowe z wyłączeniem uczniowskich klubów sportowych, a także grupy nieformalne młodzieży, realizujące projekt w miejscowościach nie będących siedzibą gminy. Wymienione organizacje nie muszą posiadać własnego konta bankowego.
Projekt może być także realizowany we wsiach i miasteczkach do 6.000 mieszkańców będącychsiedzibą gminy tylko przez lokalne organizacje jak wymienione powyżej, samodzielnie prowadzące swoją działalność i posiadające własne konto bankowe.
Dodatkowe informacje oraz wniosek na stronie Witryny Wiejskiej.
 
źródło:
http://ww.org.pl/strona.php?p=2320