Dziś są imieniny: Bogumiła, Gerarda, Józefy
Wybierz język:
 06-04-2009 09:00

„JEDNO OKIENKO”dla przedsiębiorców

Od 31 marca 2009 roku weszły w życie zmiany m. in. do ustawy Prawo działalności gospodarczej wprowadzające zmiany związane z dokonaniem wpisu do ewidencji działalności gospodarczej. Osoba fizyczna, która zamierza rozpocząć , dokonać zmiany, zawiesić, wznowić lub zakończyć działalność gospodarczą, składa wniosek w Urzędzie, który prowadzi ewidencję działalności gospodarczej przedsiębiorców ze względu na miejsce jego zamieszkania.
Zintegrowany wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej składa się z kilku części wypełnianych dla potrzeb :

- organu ewidencyjnego;
- Urzędu Skarbowego;
- ZUS lub KRUS;
- Urzędu Statystycznego.

Urząd w którym przedsiębiorca dokona wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, przesyła dane z wniosku o wpis do tej ewidencji wraz z kopią zaświadczenia o wpisie wyżej wymienionym instytucjom.
Wniosek o wpis oraz zmianę wpisu do ewidencji działalności gospodarczej nie podlega opłacie.
Istnieje możliwość przesłania wniosku do Urzędu listem poleconym, w takim przypadku na wniosku musi być poświadczenie własnoręczności podpisu przez notariusza.
Wzór zintegrowanego wniosku ogłoszono w Rozporządzeniu Rady Ministrów z 24.03.009 r. /Dz. U. Nr 50 poz.399/wniosku dostępny na stronie Ministerstwa.

Załatwianie spraw w godz. pracy Urzędu tj. w poniedziałki od 8 00 do 16 00 oraz w pozostałe dni w godz. od 7 30 do 15 30, pok. nr 7.
Sprawy w zakresie ewidencji działalności gospodarczej prowadzi się w Wydziale Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji, Pani Barbara Karpicka, tel. 0 77 434 38 20 wew.44.

PDFRozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 marca 2009 r. w sprawie wzoru wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej (Dz. U. 09 Nr 50 poz. 399).pdf (2,13MB)

 DOCEDG-1 Wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej.doc (2,65MB)