Dziś są imieniny: Joanny, Ksawerego, Luizy
Wybierz język:
 30-11-2022 13:22

WYPŁATA DODATKU ELEKTRYCZNEGO

Wnioski należy składać w Urzędzie Miejskim w Korfantowie, Rynek 4, pokój nr 9,10. Nabór wniosków o wypłatę dodatku potrwa od 1 grudnia 2022 roku do 1 lutego 2023 roku.

Dodatek przysługuje gospodarstwom domowym, w których źródłem ogrzewania zasilanym energią elektryczną jest pompa ciepła bądź ogrzewanie elektryczne / bojler elektryczny.
W przypadku wykorzystywania energii z mikroinstalacji (fotowoltaika) dodatek elektryczny nie przysługuje.

Dodatek  powiązany jest z gospodarstwem domowym. W przypadku złożenia wniosku przez więcej niż jednego członka gospodarstwa, przyznawany będzie pierwszemu z wnioskodawców.

W przypadku dodatku gospodarstwo jednoosobowe oznacza osobę samotnie zamieszkującą i gospodarującą.

Warunkiem otrzymania dodatku będzie wpis lub zgłoszenie źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Wypłata dodatku nastąpi w terminie do 31 marca 2023 r. pod warunkiem otrzymania środków przez Gminę.

Co jest konieczne, żeby wypełnić wniosek o dodatek elektryczny

  • w miejscu wskazania organu należy wpisać: Burmistrz Korfantowa
  • następnie osoba składająca wniosek powinna wpisać swoje dane, w tym imię i nazwisko, PESEL oraz adres zamieszkania,
  • jeżeli w skład gospodarstwa domowego wchodzą też inne osoby, w kolejnej rubryce wpisujemy ich dane osobowe z numerem PESEL i adresem zamieszkania,
  • następnie w formularzu zaznaczamy jedno, główne źródło ogrzewania zasilane energią elektryczną. Pamiętajmy – wskazane przez nas źródło ogrzewania powinno być wcześniej wpisane do lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków. Będzie to weryfikowane na etapie rozpatrywania wniosku,
  • podpisujemy oświadczenie o tym, że podane w formularzu dane są prawdziwe.

Wnioski o wypłatę dodatku można pobrać ze strony internetowej Urzędu Miejskiego w Korfantowie www.korfantow.pl

PDFWniosek o dodatek elektryczny.pdf (277,43KB)