Dziś są imieniny: Jakuba, Stefana, Romy
Wybierz język:
 06-04-2009 12:14

Rozstrzygnięcie konkursów

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań Gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu
 
Burmistrz Korfantowa informuje, że został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na powierzenie w 2009 roku zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
W dniu 27 marca 2009 roku Zarządzeniem Nr 43/09 Burmistrz Korfantowa zatwierdził wynik oceny oferty przedstawiony przez Komisję Konkursową.
Na konkurs wpłynęła jedna oferta od Gminnego Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe, 48-317 Korfantów, ul. Rynek 10. Oferta wpłynęła w terminie i spełniała wymogi formalno –prawne.
W wyniku przeprowadzonej oceny oferta uzyskała 70 punktów przy zastosowaniu punktacji określonej w rozdziale VI pkt 5 Karty Współpracy Gminy Korfantów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
Zobacz zarządzenie
 
MM/JG
 

 
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań w zakresie promocji i ochrony zdrowia
 
Burmistrz Korfantowa informuje, że został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na wsparcie w 2009 roku zadań publicznych z zakresu promocji i ochrony zdrowia.
W dniu 27 marca 2009 roku Zarządzeniem Nr 44/09 Burmistrz Korfantowa zatwierdził wynik oceny oferty przedstawiony przez Komisję Konkursową.
Na konkurs wpłynęła jedna oferta od Caritas Diecezji Opolskiej, 45—010 Opole, ul. Szpitalna 5a. Oferta wpłynęła w terminie i spełniała wymogi formalno – prawne.
W wyniku przeprowadzonej oceny oferta uzyskała 90 punktów przy zastosowaniu punktacji określonej w rozdziale VI pkt 5 Karty Współpracy Gminy Korfantów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
 
Zobacz zarządzenie
 
MM/JG