Dziś są imieniny: Erazma, Marianny, Marzeny
Wybierz język:
 07-12-2022 12:17

Podpisanie umowy na zadanie p.n. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rączka oraz odcinka sieci wodociągowej Jegielnica – Ścinawa Nyska”

PROW - logo.png
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Burmistrz Korfantowa – Janusz Wójcik w dniu 2 grudnia 2022 roku podpisał umowę o przyznanie pomocy na realizację  operacji „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rączka oraz odcinka sieci wodociągowej Jegielnica – Ścinawa Nyska” realizowanej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Operacja „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rączka oraz odcinka sieci wodociągowej Jegielnica – Ścinawa Nyska” ma na celu  wsparcie lokalnego rozwoju poprzez uporządkowanie  gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Korfantów.

Całkowite koszty projektu – 5 013 237,46 zł

Koszty kwalifikowane - 3 736 937,07 zł

Wnioskowana kwota wsparcia – 2 683 485,00 zł

Procentowy poziom wsparcia – 63,63 %

Zadanie inwestycyjne obejmuje:

  1. ETAP 1 –Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rączka.
  2. ETAP 2 – Budowa odcinka sieci wodociągowej Jegielnica –Ścinawa Nyska.