Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wyłączenie opraw oświetleniowych z niektórych słupów znajdujących się w miejscowości Korfantów

W związku z podjętą decyzją o częściowym wyłączeniu niektórych lamp oświetlenia ulicznego stanowiącego własność Gminy Korfantów, Burmistrz Korfantowa informuje, że w dniu 7 grudnia 2022 roku nastąpi wyłączenie opraw oświetleniowych z niektórych słupów znajdujących się w miejscowości Korfantów.

Numery, ilość i miejsce słupów podlegających wyłączeniu przedstawione zostały w załączniku: Zestawienie słupów podlegających wyłączeniu.

Zgłoszenia mieszkańców dotyczące awarii/usterek wskazanych w załączniku słupów nie będą rozpatrywane do chwili ponownego załączenia ww. lamp.

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka