Dziś są imieniny: Chryzamtyny, Grażyny, Zygmunta
Wybierz język:
 06-04-2009 12:14

Spotkanie z rodzicami dzieci uczęszczajączych do Szkoły Filialnej w Puszynie

Spotkanie odbywało się w dniu 26 marca 2009 roku w świetlicy Szkoły Podstawowej w Korfantowie .
Tematem zebrania była realizacja uchwały nr XXXIII/206/09 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 28 stycznia 2009 roku w sprawie zawiadomienia o zamiarze zlikwidowania Szkoły Filialnej w Puszynie.
W zebraniu oprócz Burmistrza Korfantowa – Pana Zdzisława Martyny uczestniczyli:
Radni Rady Miejskiej w Korfantowie:

 • Pan Mariusz Żabiński,
 • Pan Stanisław Nasienniak,
 • Pan Stanisław Kopaczuk

Burmistrz Korfantowa na spotkaniu poruszył i przedstawił następujące informacje i zagadnienia :

 1. Analiza sieci szkół na terenie Gminy Korfantów.
 2. Zasady finansowania placówek oświatowych.
 3. Nowa sieć szkół - przewidywania po zmianie sieci na terenie Gminy Korfantów.
 4. Korzyści wynikające z połączenia szkół.
 5. Budowa Gimnazjum.
 6. Realizacja obowiązku szkolnego przez dzieci i młodzież w innych obwodach.

Po zakończeniu prezentacji Burmistrz zachęcił rodziców do zadawania pytań.

 1. Czy ostatecznie zapadła decyzja o likwidacji szkoły w Puszynie ?
  Odpowiedzi na zadane pytania udzielił Pan Burmistrz , który poinformował, że podjęta została tylko uchwała o zamiarze likwidacji szkoły filialnej w Puszynie.
 2. Jak będzie wyglądała praca z dziećmi w nowym roku szkolnym?
 3. Czy możliwy jest remont toalet na parterze w budynku Zespołu Szkół w Korfantowie?.
  Odpowiedzi na powyższe pytania udzieliła Dyrektor Zespołu Szkół w Korfantowie Pani Małgorzata Sinicka, która poinformowała rodziców, że zrobi wszystko, aby lekcje trwały maks. do godz. 1630 . Dla klas I-III planuje się oddzielne pomieszczenia do nauki na parterze.
  W przypadku toalet zakupiony jest materiał do remontu i zabezpieczone środki finansowe, jednakże z przyczyn technicznych remont zostanie przeprowadzony od góry.

Radny Pan Mariusz Żabiński – zabrał głos na temat bezpieczeństwa dzieci w szkole. Zebrani ze zrozumieniem przyjęli informację o zmianie sieci szkół w Gminie Korfantów.