Dziś są imieniny: Brygidy, Dobrogniewa, Ignacego
Wybierz język:
 06-04-2009 12:14

Spotkanie z rodzicami dzieci uczęszczajączych do Szkoły Podstawowej w Rzymkowicach

Spotkanie odbywało się w świetlicy wiejskiej w Rzymkowicach.
Tematem zebrania była realizacja Uchwały Nr XXXIII/205/09 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 28 stycznia 2009 roku w sprawie zawiadomienia o zamiarze zlikwidowania Szkoły Podstawowej w Rzymkowicach.
Burmistrz Korfantowa na spotkaniu poruszył i przedstawił następujące informacje i zagadnienia :
1. Analiza sieci szkół na terenie Gminy Korfantów.
2. Zasady finansowania placówek oświatowych.
3. Zasady księgowości w jednostkach budżetowych oraz rozliczanie kosztów.
4. Nowa sieć szkół - przewidywania po zmianie sieci na terenie Gminy Korfantów.
5. Dożywianie uczniów, dowóz oraz opieka świetlicowa.
6. Korzyści wynikające z połączenia szkół.
7. Budowa Gimnazjum.
8. Informacja na temat szkół stowarzyszeniowych, ich funkcjonowania i zasad finansowania.
9. Karta Nauczyciela i sprawy kadrowe.
10. Realizacja obowiązku szkolnego przez dzieci i młodzież w innych obwodach.

Po zakończeniu prezentacji Burmistrz zachęcił zebranych do zadawania pytań.